På en nyttårsfest for snart to år siden døde en mann. Istedenfor å ringe etter politi eller ambulanse, ventet festdeltakerne i flere timer. Årsaken var at en av festdeltakerne, en 34-åring som er domfelt 16 ganger før, nektet noen å ringe før han hadde fått garanti om at ingen skulle røpe hans tilstedeværelse på festen.

Til tross for at mannen ifølge dommen ikke hadde noe med dødsfallet å gjøre, brukte han trusler og slag for å påvirke de andre til å forklare seg falskt til politiet.

Mannen fikk også samlet inn flasker på festen som ble kastet i sjøen fordi han var redd for at politiet skulle finne fingeravtrykk.

Nordhordland tingrett påpeker at gale opplysninger i slike saker kan føre til spekulasjoner, og må ha medført en ekstra belastning for den dødes pårørende.

I tillegg gjør det politiets arbeid vanskeligere.

Retten mener det er formildende at forholdet er fra nesten to år tilbake.

Manne ble i går dømt til 30 dages fengsle for ha påvirket vitner til falsk forklaring samt besittelse av mindre mengder hasj.