Resultatene kommer frem i en fersk undersøkelse blant 700 bergensstudenter som avsluttet studiene våren 2001, skriver Studvest.

Mange blir i Bergen

90 prosent av de uteksaminerte fra 2001 var i lønnet arbeid to år etter at de forlot Høyskolen og Universitetet i Bergen.

Bergen er kjent som et tøft arbeidsmarked for nyutdannete akademikere, like fullt oppgir 65 prosent av personene som inngår i undersøkelsen at de fikk sin første jobb i byen mellom de syv fjell. 60 prosent jobber fortsatt i Bergen og kun ti prosent har flyttet til Oslo for å få seg jobb.

— Forbausende positivt

— Det mest overraskende var at så mange fikk sin første jobb i Bergen. Dette er forbausende positivt, særlig i forhold til at mange har et bilde av næringslivet i Bergen som lukket, nettverksbasert og tradisjonelt, sier Tale Neumann Berntsen ved Karrieresenteret til Studvest.

Men til tross for at et relativt stort antall finner jobb i Bergen, oppleves ikke arbeidsmarkedet i byen som godt. Aller verst synes samfunnsvitere at de er. Hele 87 prosent av dem mener at det er dårlig med interessante jobbmuligheter i Bergen.

Vanskelig for jurister

Så arbeider da også nesten halvparten av samfunnsviterne andre steder enn i Norges nest største by. Blant juristene er det enda tøffere. Kun 30 prosent av de lovlærde tjener til sitt daglige brød i Bergen.

Samtidig arbeider rundt 70 prosent av de uteksaminerte studentene fra lærerutdanningen, historisk-filosofisk fakultet, helse- og sosialutdanningen og matematisk-naturvitenskapelig faktultet i byen.