— Tragisk! Slik kommenterer fagdirektør Anita Kristiansen situasjonen for de veiene hun er satt til å vedlikeholde.

Kommunen har 600 kilometer vei å ta hånd om. På årets budsjett er det satt av ni millioner til dekkefornying. Forfallet er kommet så langt at fortau og veier må fornyes helt og fullt. Årets ni millioner rekker derfor bare til 10,6 kilometers dekkefornying, konstaterer fagdirektøren.

Eneste lyspunkt i nyere tid er innsatsen før Bergen var kulturby. Det året ble det dekkefornyet for hele 20 millioner. Året etter var budsjettet på nytt halvert.

Verre etter 1985

– Vendepunktet kom omkring 1985, sier tidligere fagdirektør, nå spesialrådgiver Svein Bollingberg. Forklaringen på det er, ifølge Bollingberg, at mengden lovpålagte plikter for kommunen ble så stor at det ble tvingende nødvendig å knipe i budsjettet til ikke-lovpålagte oppgaver. Som vedlikehold av kommunale veier.

Samtidig som budsjettene krymper, vokser trafikken. I tillegg blir dekkene hardere, noe som gjør øker slitasjen på de kommunale veiene.

Kommunen har nå et oppsamlet vedlikeholdsbehov på 40 millioner.

Fylket kutter

For resten av vegnettet er ikke situasjonen stort lysere. De siste årene har politikerne i Hordaland fylkeskommune redusert budsjettet for vedlikehold av fylkesvegene, opplyser rådgiver Erling Hodneland ved Hordaland vegkontor.

Riksveiene har hatt en liten kronemessig økning. Men i realiteten er det mindre penger til vedlikehold. For samtidig er det bygget nye broer og tunneler som krever mye å holde. Pluss at trafikken øker, sier Hodneland.

Halvdan Skard, styreleder i Kommunenes Sentralforbund, opplyser til Bergens Tidende at det trengs åtte milliarder friske kroner for å rette opp manglende vedlikehold av det norske fylkesveinettet.