gerge.jpg
2211-TIPSER

— Det var 43 passasjerar og eit mannskap på ni om bord. Ingen kom til skade, seier kommunikasjonssjef Ingrid Færøyvik i Fjord1.Uhellet skjedde i 14-tida, og Fjord1 arbeider nå å kartleggje skadeomfanget både på ferja og kaien.

— Det har oppstått ein mindre skrogskade. Det er for tidleg å seie kva som førte til uhellet, seier Færøyvik.

Inntil vidare vil det berre bli halv kapasitet på ferjestrekninga på Fylkesveg 7, som normalt blir trafikkert av to ferjer. MF "Gulen" er flytta over i A-ruta på grunn av uhellet.