Tor Leif Pedersen

Hvert år i ti-tolv år har de åtte beboerne ved Steinestø Bofellesskap for psykisk utviklingshemmede i Åsane reist på en ukes ferietur til Danmark i august. De har alltid betalt turen selv, og hadde planer om å gjøre det i år også.

For noen år siden kjøpte beboerne minibuss — for sine egne penger. Med den kan de bli fraktet på ferieturen sin. Driftsutgifter til bilen, fergebillettene, kost og losji under oppholdet på turen betaler beboerne selv.

Årets begivenhet

Danmarksturen er årets begivenhet for de 8 beboerne. Mor til en av dem, Eldfrid Austgulen, forteller til Bergens Tidende at beboerne ser frem til danmarksturen hele året.

— For dem er turen som jul, påske og 17. mai på en gang. Da samler de opp inntrykk og overskudd som kommer godt med resten av året, sier hun.

— I alle år har 4 - 5 av personalet på bofellesskapet fulgt med beboerne på danmarksturen. Det er nødvendig fordi beboerne trenger faglig tilsyn og hjelp hele døgnet. Dette betinger at personalet må gå ekstra turnusvakter på turen. Kommunen har tidligere betalt personalet for denne ekstraturnusen, forteller Austgulen.

Småsummer

— Men kommunen har skåret ned på budsjettene sine og har gitt beskjed om at det ikke er midler til å betale for denne ekstratjenesten. Slik jeg forstår det, er det en liten utgift det er snakk om. Jeg kjenner ikke den eksakte summen, men mener å ha hørt at kommunens utgifter til ekstrautgiften med betjeningen ville komme på under 30.000 kroner, forteller Austgulen.

— Beboerne er langt nede etter at de har fått beskjeden om at turen til Danmark går i vasken i år. Jeg synes det er helt forferdelig at kommunen ikke kan makte å betale så små summer som betyr så mye for de det gjelder, sier Austgulen.

- Jeg synes det er dumt

Sønnen hennes, Terje Austgulen, bekrefter overfor Bergens Tidende at det er leit at han og de andre beboerne ved Steinestø Bofellesskap ikke får reise på den årlige danmarksturen.

— Hva synes du om at dere ikke får reise?

— Jeg synes det er dumt.

— Er det gøy å reise til Danmark?

— Ja. Jeg har gledet meg.

— Snakker dere om dette?

— Vi snakker mye om det, sier Terje Austgulen.

Helse- og sosialsjef Christen Andreas Larsen i Åsane bydelsadministrasjon sier i en kommentar til Bergens Tidende at han har orientert sine ledere om at bofellesskapene ikke kan få dekket merutgifter til lønn ved ferieturer i år, slik det er gjort tidligere år.

Må finne dekning

— Har du pålagt bofellesskapene ikke å bestille ferietur til beboerne i år?

— Nei. Jeg har sagt at de kan dra på ferieturer dersom det ikke medfører merkostnader for kommunen. Ekstrautgiftene til lønn må de finne dekning for fra andre av sine budsjettposter, sier Larsen.

— Gjelder dette alle de 10 bofellesskapene for psykisk utviklingshemmede i Åsane?

— Ja, alle har fått samme informasjon om dette.

— Hvor mange psykisk utviklingshemmede i Åsane bydel gjelder dette?

— Om lag 80, sier Christen Andreas Larsen.

Bergens Tidende forsøkte i går å sjekke med noen andre av bofellesskapene i Åsane bydel om beboerne der får ødelagt årets sommerferietur. Men ingen av dem vi kontaktet ville eller kunne uttale som om dette og henviste til de ansvarlige i bydelsadministrasjonen.

SKUFFET: Erna Andersen (foran) og Eldfrid og Terje Austgulen er fryktelig skuffet over at ferieturen til Danmark går i vasken. <p/>RUNE SÆVIG (foto)