Etter mange års kamp fikk Sidsel Bugge Monsens voksne utviklingshemmede datter plass i bofellesskap for to og et halvt år siden. Ett av høydepunktene er den årlige ferieturen i regi av Bergen kommune. Tolv ganger har datteren reist på sommerferie til Olavskulen på Bømlo. Men i år fikk hun avslag.

En del av forklaringen på avslaget er at de som bor i foreldrenes hjem eller alene prioriteres først i køen.

— Hun gleder seg stort hvert år, for hun kjenner mange av de andre som reiser til Bømlo, og hun kjenner plassene de besøker, forklarer Sidsel Bugge Monsen.

Bør bli utvidet

De som bor i bofellesskap får kun plass dersom det blir ledige plasser til overs.

— Jeg forstår jo det, sier Sidsel Bugge Monsen, men understreker at grensene for hvor mange kommunen gir et tilbud bør utvides.

Nå er det store årskull som bor hjemme hos foreldrene, og dermed blir det få plasser ledige til bofellesskapene.

Bofellesskapene får midler til å arrangere egne turer, men dette er ikke alltid like lett, mener Bugge Monsen.

— Vi tror ikke det er en god løsning. Å arrangere tur er svært krevende, og det er både bedre og lettere at kommunen arrangerer fellesturer, sier Tom Skauge, lokallagsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU).

Ingen plikt

Bergen kommune har ingen plikt til å tilby ferieopphold, men har i mange år stått for turer til inn- og utland, noe NFU gir dem skryt for.

I år arrangeres det, foruten Olavskulen, tur til Danmark, Grand Canaria og Bulgaria for de voksne utviklingshemmede.

— Men utenlandsferie er ikke et alternativ for alle. Vår datter føler seg trygg på Olavskulen, og hun ønsker ikke å dra noe annet sted, sier Bugge Monsen.

— Jeg føler at vår datter blir satt til side fordi hun trenger ekstra oppfølging, og at det derfor ikke blir plass på Olavskulen i år, avslutter Monsen.

VEGAR VALDE