— Jeg trodde dette skulle være et problemfritt kjøp, sier Idar Sande.

Det var datteren Marianne som i utgangspunktet ønsket å kjøpe leilighet i Bulgaria, formidlet av selskapet Fritidsbo på Straume.

Leilighetene var rimelige, hadde høy standard og skulle bygges like utenfor Kaverna by. I tillegg kunne en lokke med alle fasiliteter på anlegget, deriblant sauna, massasje, bar og restaurant.

Idar Sande ønsket at hele familien kunne ta del i feriedrømmen, og han kjøpte en leilighet som kostet vel 700.000 norske kroner. Han er ikke alene. Rundt 80 norske kjøpere skal ha kjøpt seg inn i de to anleggene, Bojurets 3 og 4. Prisene har vært mellom cirka 400.000 til drøyt én million kroner, avhengig av størrelsen på leilighetene.

- Konkursbegjæring

Men den siste tiden har problemene begynt å dukke opp. I utgangspunktet skulle leilighetene være klare nå i oktober, men prosjektet er forsinket. Bilder fra i høst viser at flere bygg er reist, men at det fortsatt gjenstår mye arbeid. Det er imidlertid ikke det største problemet.

Ifølge et brev fra daglig leder i Fritidsbo, Egil Nerhovde er nå alle de ansatte i Fritidsbo permittert eller sykmeldte. «På grunn av markedssituasjonen og totalt sviktende salg er kontoret til Fritidsbo avviklet. Vi har fått informasjon fra kemneren om at konkursbegjæring er under arbeide», skriver Nerhovde i et informasjonsbrev til kjøperne.

Samtidig har det oppstått alvorlige problemer i Bulgaria. Ifølge Nerhovde har de prøvd å få til møte med den ansvarlige, arkitekt Ivelin Nenov, flere ganger, blant annet for å diskutere manglende fremdrift i prosjektet. Et slikt møte ville det bulgarske firmaet ikke stille til, ifølge Nerhovde. Arkitekt Nenov sitter på alle fullmakter på vegne av de norske kundene. Det betyr at han skal ivareta interessene til kjøperne overfor utbyggerne og representere dem overfor banker og bulgarske myndigheter.

Nerhovde kontaktet etter hvert en bulgarsk advokat, som han nå anbefaler alle sine norske kunder å inngå en avtale med.

Advokaten som Fritidsbo anbefaler, kommer med en ganske dramatisk forklaring på hvorfor kjøperne trenger bulgarsk advokatbistand.

Den bulgarske advokaten sier at både han og Egil Nerhovde frykter blant annet at arkitekten som har alle fullmakter, vil underskrive alle overtakelsesdokumenter uten å kontrollere kvaliteten på leilighetene.

Må ut med 10.000 kroner

For advokatbistand i Bulgaria, må hver av de rundt 80 norske kjøperne ut med 1200 euro (rundt 11.000 norske kroner).

  • Dersom alle kjøperne inngår en slik avtale, er det jo advokatutgifter for nærmere én million kroner. Det er mye penger, ikke minst i Bulgaria, sier Marianne Sande.

I tillegg kommer det andre utgifter. Ifølge advokatkontakten i Bulgaria må kjøperne være forberedt på å betale ytterligere 3,5 prosent av den totale kjøpesummen i avgifter for å overført eierskapet til dem.

Ifølge familien Sande står det ikke noe som helst om denne ekstrakostnaden i kontrakten.

Egil Nerhovde uttrykker i sitt informasjonsbrev stor tro på at alt vil gå bra.

«Det er ingen grunn til å engste seg for den videre prosessen. For nesten samtlige av dere vil advokat Nachews kontor ta hånd om hele den videre prosessen til du står med skjøtet i hånden», skriver han.

Advokaten understreker imidlertid at han ikke kan garantere at utbyggeren vil være ferdig med prosjektet i tide, og han kan heller ikke garantere for kvaliteten.

Familien Sande er ikke er ikke overbevist, og vil ikke bruke advokaten Nerhovde har anbefalt. De vil i stedet forholdt seg til arkitekt Nenov. De mener at troverdigheten til den daglige lederen i Fritidsbo er kraftig svekket. Hva som er lurt å gjøre for å ivareta sine interesser, er familien Sande likevel ikke sikre på.

— Vi har jo egentlig ingen forutsetninger for å vurdere hva som egentlig foregår i Bulgaria, og alt er veldig uoversiktlig, medgir Idar Sande.

Han har så langt betalt ut rundt 400.000 kroner for leiligheten. De er gått til utbyggeren Bojurets Investment.

  • Vi håper selvfølgelig at leilighetene blir bygget ferdig og at dette ordner seg til slutt, sier Idar Sande.

Har du opplevd noe lignende? Legg inn dine kommentarer under!

H?vik, Tor