ELLEN KONGSNES

Siden sist lørdag har 180 av sjøoffiserene ved 34 ferger vært i streik. I alt 1400 styrmenn langs norskekysten omfattes av konflikten. Nå vurderes opptrapping. Hurtigruten, taubåter og godstrafikk langs kysten kan bli dratt inn.

Bil— og passasjerskip som går mellom Norge og utlandet omfattes ikke av konflikten. Det gjør heller ikke offshorefartøy og supplyskip.

Sjøoffiserene krever en opptrappingsplan for å heve lønnen 15 prosent over fire år. Arbeidsgiveren, Norges Rederiforbund, tilbyr fire prosent.

— Vi må se et annet tall enn det vi fikk presentert før det kan bli en løsning, sier forhandlingsleder for sjøoffiserene, Asbjørn Furnes.

I tillegg til mer lønn vil sjøoffiserene ha en arbeidsavtale med fastlønnsordning, noe de har slåss for siden 1980-tallet.

— Vi blir karakterisert som mellomledere, og vil behandles som mellomledere. Da må vi få en fastlønnsordning som gjør at vi ikke må se på minuttviseren, sier Furnes.

I de fleste tilfellene betyr ikke streiken full stans, men redusert kapasitet på strekninger som trafikkeres av mer enn én ferge.

Rederienes Landsforening er motpart i konflikten og har tidligere sagt at streiken kan ta både sommer og høst før det blir en løsning, hvis sjøfolkene ikke besinner kravet sitt. I går svarte ikke forhandlingsleder Harald Thomassen på telefonen.