For tredje gang på kort tid kutter Fjord1 ni daglige turer.

Denne gangen er det vedlikehold som gjør at den ene av de tre fergene må tas ut av trafikk.

Det er de såkalte C-turene som kuttes. Ifølge kontrakten mellom Fjord1 og Statens vegvesen kan dette gjøres når en av fergene i sambandene Halhjem-Sandvikvåg og Arsvågen– Mortavika skal på verksted, eller når det oppstår uforutsette driftsavvik.

Ingen reserve

— Vi stoppet avgangene i går. Fergen skal etter planen være tilbake i løpet av fredag, sier Svein Solheim, viseadministrerende direktør i Fjord1.

Å leie inn en reserveferge er uaktuelt:

— Det finnes ikke tilgjengelige båter som kan gå hurtig nok til å holde ruteplanen, sier Solheim.

— Ifølge kontrakten vår med Statens vegvesen har vi anledning til å ta denne fergen ut av trafikk 50 dager hvert år. Så langt er vi oppe i 13 dager. Men jeg forstår hvis folk blir sure, sier Svein Solheim.

Mer informasjon om fergerutene finnes på nettsiden til Fjord1.

Hva synes du om at avgangene kuttes? Bruk kommentarfeltet.