Det har lenge vært et problem at passasjerer til fots og på sykkel har havnet bak alle bilene ombord på fergene. Systemet har skapt flere nestenulykker i forbindelse med landgangen, og Fitjar-ordfører, Harald Rydland, har fryktet at en ordentlig ulykke skulle skje. Nå har fergene gjort en helomvending for å løse problemet.

— Frustrerende

— Alle passasjerene måtte jo av der bilene skulle kjøre, forteller Rydland. I tilegg stod de alltid bak bilene, og måtte vente til de var kjørt i land. For de gående passasjerene var dette frustrerende, og ofte fikk vi situasjoner hvor de gående prøvde å løpe forbi og mellom biler for å slippe unna ventingen, sier ordføreren.

180 graders vending

Fredag kveld gjorde alle fergene en 180 graders vending ute på fjorden.

— Noe så enkelt har vist seg å løse alle problemene, sier den fornøyde ordføreren, som i fem år har jobbet for at de gående skal få et tryggere alternativ til den farlige landgangen, og lange ventetider i allslags vær.

— Jeg har jobbet med å få både Vegvesenet og Fjord 1 med på endringene. I februar kom det enkle forslag om å rett og slett å snu fergene rundt, sier Rydland.

Nå går passasjerer uten bil ombord på styrbord side på fergen i Sandvikvåg.

— Dette er motsatt vei av det de gjorde før, forteller ordføreren. Tidligere har de gått av og på på den andre siden, sier han.

- Fem års frustrasjon løst på en time

På begge sider av fjorden er det nå gjort små endringer på kaiene for at dette skal kunne gå.

— Det har vært litt småplukk på noen fortau, og flytting av et gjerde, sier Rydland, som anslår arbeidet til å ha tatt en times tid totalt.

— En kan trygt si at fem års frustrasjon ble løst på en time, sier den fornøyde Fitjar-ordføreren.