Det er gassfergene MF «Bergensfjord» og MF «Fanafjord» som setter opp hastigheten.

— Det vil være snakk om seksten-atten minutter. De gamle rutetabellene var satt opp med 55 minutt, mens de nye er nede i 37 minutt for overfarten, sier Hallgeir Kleppe i Fjord1.

Selskapet har også tatt konsekvensen av at det skal bli lettere å kjøre strekningen Stavanger-Bergen og tilbake igjen. Det er en veistrekning hvor det har vært mange ulykker, og de nye fergerutene er satt opp slik at reisende ikke trenger bryte noen fartsgrenser for å nå frem mellom avgangene.

GASSFERGE: MF Bergensfjord gjør overfarten et kvarter kortere.