Mener at et samlet Vestland står bak fergefri E-39. — Visjonen om en fergefri kyststamvei står bunnsolid i samtlige fire vestlandsfylker, sier fylkesordfører Tom Tvedt (Ap) i Rogaland til Aftenbladet.no.

I plaskende regnvær og med få biler på oppstillingsplassen i Mortavika ble stamveiprosjektet «Vestfast» i ettermiddag lansert på fergekaien. Fylkesordførerne fra de fire vestlandsfylkene Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane setter på nytt press på regjeringen og Storting i arbeidet med å skape en helt fergefri E39 på Vestlandet. Denne kyststamveien skal gå fra Kristiansand til Trondheim.

Fergefritt Stavanger-Bergen om ti år

Den passer fem av de største norske byene. På strekningen er det åtte fergestrekninger, og kryssingen av blant annet Sognefjorden representer store teknologiske utfordringer. Fylkesordfører Nils R. Sandal i Sogn og Fjordane opplyste av veimyndighetene allerede er i gang med å forta såkalte mulighetsstudier og han regnet med at når kryssingen av Sognefjorden er løst, vil det ikke by på problemer å få til kryssingen av de andre fjordstrekningene.

Tom Tvedt sier at arbeidet med å få til en fergefri forbindelse mellom Stavanger og Bergen er kommet lengst. Håpet er at strekningen kan være fergefri i løpet av en tiårsperiode. Tvedt viser til at en fergefri kyststamvei også vil øke produktiviteten i regionen.

De fire fylkesordførerne Torill Selsvold Nyborg (KrF), Hordaland, Nils R. Sandal (Sp) Sogn og Fjordane, Olav Bratland (H) og Tom Tvedt (Ap) fra Rogaland mener prosjektet som i 2007 var anslått til 45 milliarder enten kan finansieres med at staten bidrar med prosjektfinansiering (bompenger) eller via investeringsfond og gunstige statlige lån.

«Regjeringen må investere»

— Dette er en ny offensiv fra et samlet vestland. En fergefri kyststamvei er realiserbar. Nå må regjeringen investere i infrastruktur, sier fylkesordfører Olav Bratland som også er leder av Vestlandsrådet.

— Vi krever ambisiøs satsing og skal jobbe for å få Vestfast med i den nasjonale transportplanen for perioden 2014 til 2023, understreket de fire fylkesordførerne som i regnværet lok bilistene få T-skjorter med slagord for ny kyststamvei. De vet at de fleste bilister som har tilbrakt tid i en fergekø støtter prosjektet.

Navarsete opplyste på Vestlandskonferansen om samferdsel i Bergen i dag at hun har bedt Statens vegvesen gå i gang med å vurdere fergefri forbindelse mellom de to byene.

Bygger ny gassferge – Det å utvikle forbindelsen mellom Haugesund og Bergen er et kjempesteg for fergefri kyststamvei mellom Stavanger og Trondheim, sier Navarsete.

Hun håper prosjektet kan vurderes inn ved neste rullering av Nasjonal transportplan.

Les også: Sunnhordland sig mot Stavanger

Navarsetes politiske motstander, Øyvind Halleraker (H), er ikke imponert over Navarsetes utredningsforslag.

– Det trengs ikke mer utredninger, det er gjort vurderinger av dette, mener Halleraker, som ønsker sterkere satsing på vei og vil løse mange samferdselsoppgaver gjennom offentlig og privat samarbeid – OPS.

Saken oppdateres.

Hva synes du om fergefri vei til Haugesund? Si din mening her.

Hva mener du? Er dette en god plan?