Dramatikken startet like etter kl 19,30 da fergen fikk motorstopp på turen fra Austevollshella til Hufthamar.

Kapteinen om bord var raskt ute med ankeret. An-keret fikk ikke skikkelig feste, men det reduserte farten på fergen som da ble drivende forbi fergekaien på Hufthamar.

Redningsfartøy og et fiskefartøy kom raskt til og etter en stund klarte også mannskapet å få i gang motoren om bord i fergen.

HSD har satt inn fergen "M/F Stord", som ventelig vil gå fra Hufthamar til Krokeide ca kl 21.00 i kveld.