Innstillingen er nå på vei til Riksadvokaten.

— Nå blir det opp til Riksadvokaten å avgjøre hva som skjer. Jeg vil ikke si noe om mine vurderinger, sier Stolt-Nielsen til bt.no.

Det er ventet at Riksadvokaten tar endelig stilling til ankespørsmålet helt i begynnelsen av desember.

Påtalemyndigheten krevde seks måneders betinget fengsel for "Sleipner"-kaptein Sverre J. Hagland, og en foretaksbot på 4 millioner kroner for ulykkesrederiet HSD. Både Hagland og HSD ble imidlertid blankt frifunnet i Sunnhordland tingrett 11. november.

AKTOR: Statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen.
Foto: Scanpix