Dermed ble 26-åringen i stedet varetektsfengslet i to uker i Bergen tingrett.

Det er den nigerianske mannen, som tidligere har oppholdt seg i Italia, svært lite fornøyd med.

– Vil reise frivillig

– Jeg vil tilbake til Italia, der søsteren min bor. Hvis jeg blir løslatt, drar jeg frivillig. Jeg er er lut lei Norge, skal han ha forklart i gårsdagens fengslingsmøte.

Politiet har imidlertid liten tro på at han vil reise frivillig fra landet. Politiadvokat Erik Johnstad viser til at mannen to ganger har søkt asyl i Norge.

  • Mannen fikk blankt avslag på asylsøknaden, men forlot ikke landet frivillig. Han ble sendt til Italia med tvang i juni i fjor.
  • Til tross for utvisningsvedtaket kom han tilbake til Norge i februar i år, ved hjelp av falskt pass. Igjen søkte han asyl, og fikk avslag på nytt. Samme måned ble han pågrepet for besittelse av narkotika.
  • 12. mars kom han til Bergen med fly fra Oslo. Han ble tatt på Flesland med hasj og falskt id-kort. Politiet beslagla også 37.000 kroner som de mistenker er utbytte fra narkotikasalg.

Må utsette returer

I Bergen tingrett tilstod han ulovlig innreise med falske papirer og bruk av narkotika. Han ble dømt til 45 dagers fengsel.

Denne uken skulle han egentlig vært sendt ut for andre gang. Men i Italia er det fellesferie.

– Vi har fått vite fra italienske myndigheter at på grunn av ferieavvikling vil de ikke ta imot noen returer fra 10. til 25. august, sier informasjonssjef Roar Hanssen i Politiets utlendingsenhet.

Han bekrefter at tvangsretur av flere personer til Italia må utsettes, men kan ikke si nøyaktig hvor mange det gjelder.

26-åringens forsvarer, advokat Egil Jordan, ba om at mannen ble løslatt.

– Han har alle intensjoner om å reise frivillig til Italia. Fengsling fremstår som et uforholdsmessig inngrep, sier Jordan.

– Stor samfunnsutgift

Politiadvokat Johnstad mener imidlertid at mannen ikke har mulighet til å reise til Italia på lovlig vis, siden han ikke har reisedokumenter.

– Det kan bli aktuelt å kreve at han selv dekker kostnadene ved uttransportering, sier Johnstad.

I løpet av 26-åringens opphold i Norge må staten dekke utgiftene til to tvangsreturer med ledsagere, flere fengslingsmøter og én hovedforhandling med offentlig oppnevnt forsvarer, saksbehandling i UDI og Utlendingsnemnda, i tillegg til oppholdet i fengselet.

– Det er et umulig regnestykke å finne ut hvor mye han har kostet samfunnet, men det er ingen tvil om at det er store beløp. Vi bruker mye tid og penger på slike saker, sier Johnstad.

I forrige uke skrev Aftenposten at av 164 utlendinger som var pågrepet i Oslo for narkotikakriminalitet, var bare 13 sendt ut av landet.

I Hordaland er andelen langt høyere: Siden februar er 50 utenlandske statsborgere tatt for narkotikakriminalitet. 19 av dem er sendt ut av landet. 13 sitter varetektsfengslet. Resten er løslatt, noen etter å ha blitt bøtelagt, andre i påvente av rettssak.

– Vi har avtale med Politiets utlendingsenhet, UDI og Utlendingsnemnda om at slike saker skal prioriteres. Samarbeidet fungerer godt, sier Johnstad.

PS: BT prøvde i går å komme i kontakt med det italienske innenriksdepartementets avdeling for innvandring og grensepoliti. Ingen tok telefonen.