Det var i mai en mann kom til politiet og sa at han var blitt ranet av tre andre menn i sitt hjem på Laksevåg. Han skal ha blitt fratatt et sekssifret beløp fra sitt hjem. Pengene lå i en safe.

Etter det bt.no kjenner til, ble mannen utsatt for vold før de uvedkommende tok pengene.

Sjekket ut

Han tilhører et miljø i Bergen som spiller nettpoker. Det samme gjør siktede og det politiet mener er hans medhjelpere.

Tidligere ble en annen mann fengslet i samme sak, men etter det bt.no kjenner til, skal han være løslatt og sjekket ut av saken.

Etterforskningen i slike saker er ofte vanskelig for politiet, fordi partene ikke alltid forteller sannheten, ettersom de da kan risikere krav fra skattemyndighetene.

Ingen kommentar

Politiet mener imidlertid at de nå har fått et godt innblikk i hva som faktisk skjedde da mannen ble ranet. De føler seg også trygge på at de skal klare å få fatt i de øvrige som deltok i ranet.

Mannens forsvarer, Eirik Nåmdal, ønsker ikke å kommentere saken.

Lørdag var for øvrig en hektisk da i retten. Syv personer ble fremstilt for varetektsfengsling, flere av dem i forbindelse med utlendingssaker.

LÅSES INNE: Bergen tingrett vedtok pinseaften at mannen skal fengsles.
ARKIV