Mannen, som er en kjenning av politiet, slapp for en uke siden ut fra varetekt for blant annet drapstrusler mot sin egen mor. Senere har han flere ganger ringt henne. I går skal han igjen ha fremsatt drapstrusler.

Mannen skal flere ganger tidligere har fremsatt drapstrusler mot sin mor. Han er også domfelt for drapstrusler tilbake i 2000. Denne gangen valgte moren å anmelde sønnen for truslene, og politiet gikk til pågripelse. Fredag fant retten at vilkårene til skjellig grunn til mistanke var oppfylt, og varetektsfengslet ham for fire uker.

— Retten valgte å legge morens anmeldelse til grunn, forteller politiadvokat Bjarte Aarli. Mannen påkjærte kjennelsen på stedet.

Han har også en rekke vinnings- og narkotikasaker på rullebladet. I lølatelsesvilkårene for en uke siden lå det besøksforbud til moren, samt krav om medikamentell behandling for rusproblemer, noe han har begynt på og fremdeles skal gå på.