Ungdommen skal ha brutt seg inn på Askøy Senter på Øvre Kleppe og tømt tre spilleautomater.

Skadene skal ifølge lensmannsbetjent Ine Straume beløpe seg til over hundretusen kroner. Det er flere mistenkte i saken. Disse er foreløpig ikke pågrepet.