Det er ein valdsepisode i Bergen som gjer at mannen i 20-åra må bak murane. Saman med to andre tok den dømde seg inn eit bustadhus ein laurdag morgon for vel to år sidan. Her slo nordfjordingen ein mann med eit kubein.

Dei tre skulle ta hemn for ein episode som hadde skjedd kvelden før. Då hadde ein kamerat av nordfjordingen hamna i krangel med ein ungdom frå Bergen, og blitt slått to gonger i ansiktet.

Niåring såg på

Morgonen etter slagsmålet, oppsøkte nordfjordingen, kameraten som hadde blitt slått og ein tredje person huset der dei meinte ungdomen budde. Dei trengde dei seg inn i huset med makt. To av dei var væpna med batongar. Den tredje, nordfjordingen, hadde med seg eit kubein.

På eit soverom i huset fann dei far til bergensaren. Dei tre brukte vald for å få faren til å fortelje kvar sonen var. Nordfjordingen slo han fleire gonger over magen med kubeinet, medan dei to andre heldt han nede.

På soverommet låg ein ni år gammal gut og då dei tre brasa inn. Då inntrengjarane blei klar over at guten var der og hadde fått med seg valdsbruken, drog dei sin veg.

Nekta

Den dømde nordfjordmannen nekta i retten for at han var med på dette. Han har forklart at då dette skjedde, sov han saman med sambuaren.

Fjordane tingrett festar ikkje lit til denne forklaringa. Nordfjordingen er peika ut av andre personar som var i huset. Retten har særleg lagt vekt på at det som skjedde var svært grovt.

Mannen har frå før ein dom på 120 dagar fengsel på vilkår frå Bergen tingrett. Denne dommen blir no inkludert i den nye dommen frå tingretten i Førde. Av dei 18 månadene får nordfjordingen seks månader av straffa utsett med ei prøvetid på tre år.