For Bergesen (37) kom aldri tilbake fra sin første permisjon. Han er på rømmen fra rettsvesenet. Det bekrefter fungerende direktør Siri Fahlvik Pettersen i Bergen fengsel.

Svindlet til seg 21 millioner

— Bergesen var innvilget en fem timers permisjon i undervisningsøyemed, men kom ikke tilbake til fengselet til avtalt tid, sier Fahlvik Pettersen.

Kjendissvindleren ble innvilget permisjon etter å ha sonet en tredjedel av straffen sin. I slutten av april ble han av Bergen forhørsrett dømt til fire og et halvt års fengsel for et utall bedragerier som til sammen utgjør over 21 millioner kroner. Før dommen falt, hadde Bergesen sittet nesten 400 dager i varetekt.

Ikke så smart

Den bedrageridømte østlendingen har skal ha oppført seg som en kjernekar og mønsterfange hittil i soningen, og fengselsledelsen var derfor overbevist om at Bergesen ville være snill gutt og returnere til fengselet klokken 12.45 tirsdag.

— Vi hadde vurdert det som full ut ansvarlig å gi ham permisjon. Nå ser vi jo at det kanskje ikke var så smart, sier fungerende underdirektør Arvid Senneset i Bergen fengsel.

Nå vil fengselet gå gjennom sine permisjonsvurderinger på nytt for å se om den avgjørelsen var kritikkverdig. Verken Fahlvik Pettersen eller Senneset vil gå nærmere inn på den diskusjonen ennå.

Men rømningen vil få konsekvenser for Bergesen. Fengselsledelsen vurderer å anmelde ham for rømningen. Etter 01. mars i år er det nemlig straffbart å rømme fra soning. Strafferammen er på fengsel i seks måneder.

— Han vil i tillegg bli nektet permisjoner i lang tid fremover når han kommer tilbake, sier Fahlvik Pettersen.

Hun forteller at det er svært uvanlig at fanger rømmer fra Bergen fengsel.

Kapital?

Bedrageridømte Philip Sigval Bergesen har spesialisert seg på å stjele identiteten til noen av Norges rikeste menn for så skamløst å tappe kontoene deres for millionbeløp. Ofrene valgte han ut etter å ha lest tidsskriftet Kapitals oversikt over Norges 100 rikeste.

Det er bare to uker siden skattelistene ble offentliggjort. Kan Bergesen ha satt opp nok en ønskeliste over personer han vil være?

— Fangene har tilgang på aviser og fjernsyn, så det kan godt være at han har fått det med seg, sier underdirektør Senneset.

— Abonnerer han på Kapital?

— Det vet jeg ikke, men vi har et rikholdig utvalg av tidsskrifter i fengselsbiblioteket, sier underdirektøren.