Fengselsdirektør Siri F. Pettersen sier det er kommet frem nye momenter.

— De nye opplysningene gjør at saken har kommet i et annet lys enn tidligere. Derfor har vi anmeldt forholdet til politiet, sier fungerende fengselsdirektør Pettersen til Bergens Tidende.

Dermed har fengselet snudd 180 grader. For en måned siden var det ikke aktuelt med anmeldelse.

Må sjekke saken

— Vi ønsker etterforskning ikke bare på grunn av forholdenes alvorlighet, men også fordi vi ønsker å ivareta vår troverdighet i forhold til samfunnet, sier fengselsdirektøren.

Et sentralt moment som fengselet ønsket å få avklart, er om den anmeldte juristen virkelig har hatt et seksuelt forhold til den innsatte, eller ikke. Uansett har hun hatt et nært forhold til fangen - noe som i seg selv er uakseptabelt. Fahlvik Pettersen vil ikke opplyse hvilke nye momenter som har kommet frem. I anmeldelsen er det ikke nevnt noen konkret paragraf i straffeloven.

— Vi har bare bedt om etterforskning av mulig straffbare forhold, sier Pettersen.

Den anmeldte kvinnen har hatt vikarjobber både som fengselsbetjent og jurist i Bergen fengsel.

En av arbeidsoppgavene hennes har vært å skrive innstillinger på innsattes permisjonssøknader.

Hun sluttet i fengselet i juni i år og er i dag politijurist i et politidistrikt i nord. Dette politidistriktet nekter å opplyse om anmeldelsen får tjenestemessige følger, for eksempel i form av suspensjon i etterforskningsperioden.

Uakseptabelt

— Det er uakseptabelt at ansatte har kjærlighetsforhold til innsatte, påpekte direktør Fahlvik Pettersen for en måned siden, da Bergens Tidende avslørte at ikke bare den aktuelle juristen, men også en annen av de kvinnelige betjentene, hadde hatt forhold til innsatte. Den andre betjenten sluttet frivillig.

For en måned siden sa fengselsdirektøren at de ikke hadde grunn til å tro at den kvinnelige juristen hadde gjort noe straffbart. Den nye vendingen saken har tatt, kan imidlertid tyde på det motsatte.

Det er ikke et ukjent fenomen at det oppstår kjærlighetsforhold mellom ansatte og innsatte. Men slikt er fullstendig uakseptabelt, sa dagens direktør ved Ullersmo, Ellen Bjerke, til BT i juli.

En egen paragraf i straffeloven (§ 194) regulerer slike forhold: «Den som har seksuell omgang med noen som er innsatt eller plassert i anstalt eller institusjon under kriminalomsorgen eller politiet eller i institusjon under barnevernet, og som der står under vedkommendes myndighet eller oppsikt, straffes med fengsel inntil 5 år.»

Må bruke skjønn

Men alle hendelser er ulike. Selv om det avsløres kritikkverdige forhold er det ikke opplagt at saken er straffbar, påpeker fengselsdirektøren:

— Det er ikke automatikk i at enhver hendelse en ansatt kommer opp i, fører til anmeldelse. Det kommer an på sakens karakter. For en måned siden var vi veldig tidlig i prosessen, og vi så da ikke grunn til å anmelde. Ethvert forhold må vurderes skjønnsmessig, og i denne saken har vi altså først nå funnet det riktig å anmelde.

— Føler dere et press fra den omfattende pressedekningen denne saken har fått?

— Nei, denne saken hadde blitt anmeldt uansett, bedyrer direktør Siri Fahlvik Pettersen ved Bergen fengsel.

Saken etterforskes av Arna og Åsane politistasjon.