— Det oppleves veldig ubehagelig å bli truet når en bare forsøker å gjøre en jobb, sier en av de ansatte som har fått vite at han står på den drapsdømtes «dødsliste».

Denne uken må 47-åringen møte i Bergen tingrett, tiltalt for trusler mot to fengselsansatte.

Mannen ble dømt til 11 års fengsel for å ha knivstukket samboeren i hjertet i Loddefjord i 2004.

Klikket under kontroll

— Du står på dødslisten min, skal den innsatte ha sagt til fengselsbetjenten i august i fjor.

I løpet av fire dager skal truslene ha haglet mot betjenten. Ifølge tiltalen sa 47-åringen gjentatte ganger at han ville skyte betjenten så snart han ble løslatt, og minst en gang at han ville drepe en annen ansatt.

— Truslene ble fremsatt mot de to ansatte i forbindelse med en rutinemessig kontroll av en PC, forklarer underdirektør Siri Pettersen ved Bergen fengsel.

Den innsatte disponerte en egen PC uten internettilgang. Det er uklart hva som skal ha fått 47-åringen til å bli sint på de to ansatte.

«Jeg vet hvor du bor»

Ifølge Siri Pettersen er det ikke uvanlig at ansatte i fengselet får trusler fra innsatte.

— Vi anmelder flere tilfeller hvert år. Vi ser veldig alvorlig på det å bli truet, og synes det er viktig at vi har en form for beskyttelse også i fengselet, sier hun.

Alle tilfeller av trusler ved fengselet blir innrapportert, og den ansatte som utsettes for truslene skal følges opp av ledelsen.

«Jeg vet hvor du bor» og «jeg skal ta deg når jeg kommer ut» går igjen blant truslene som fører til anmeldelse.

— Fengselsbetjentene er aller mest utsatt for trusler. På den ene siden skal de hjelpe de innsatte til å planlegge fremtiden, og på den andre må de kontrollere og visitere, forklarer fengselsdirektør Ketil S. Evjen.

Likevel mener verken Evjen eller Pettersen at trusler er noe stort problem i Bergen fengsel. De viser til en trivselsundersøkelse der det kommer frem at de ansatte stort sett føler seg trygge på jobb.

— Det tror jeg har sammenheng med at vi legger mye vekt på å være mye sammen med de innsatte. Når vi kjenner hverandre godt, blir ikke avstanden så stor, sier Ketil S. Evjen.

Det lyktes ikke BT å få tak i 47-åringens forsvarer i går.

VEGARD VALDE