Ledelsen i fengselet og Kriminalomsorgen anklages for maktmisbruk og represalier overfor egne ansatte.

– Vi i fengselet holder vanligvis lav profil i mediene. Når vi forteller om dette nå, er det fordi situasjonen er såpass alvorlig, sier Frode Trefall, regiontillitsvalgt i Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY).

Trakassering

En rapport fra Arbeidstilsynet beskriver også trakassering.

– Ting er blitt mye verre siden da, sier tillitsvalgt Frode Trefall.

Tillitsvalgte i de to fagforeningene, KY og Norsk Fengsels— og Friomsorgsforbund (NFF), står sammen om kritikken av direktør Ketil Evjen i Bergen fengsel, og regiondirektør Per Sigurd Våge i Kriminalomsorgen.

Les også: Evjen mener samarbeidet er godt

– Ufine metoder

– Jeg har selv opplevd å bli kalt inn alene til møte hos regionledelsen, der Evjen og Våge stilte med til sammen fire personer fra ledelsen i et forsøk på å få meg til å trekke tilbake kritiske brev. Jeg er ikke alene om å ha opplevd den type maktdemonstrasjon. De kan være ganske rå når de blir utfordret, sier regionleder Jorunn Foss i NFF.

Hun sier hun har opplevd et «massivt press» når hun har klaget på ledelsen til et høyere nivå.

– Tillitsvalgte skal tåle mer enn andre. Det er verre når vanlige ansatte blir utsatt for maktdemonstrasjon og ufine metoder. Det vet jeg har skjedd, sier Foss.

Siden nyttår har i underkant av 20 ansatte i fengselet sluttet, eller er i ferd med å slutte, påpeker de tillitsvalgte.

– Flere av dem sier opp uten å ha noen annen jobb å gå til. Årsaken er personalpolitikken. Folk blir behandlet som dominobrikker, sier Trefall.

Klaget til departementet

BT har også vært i kontakt med flere tidligere og nåværende ansatte i fengselet. Kritikken kan oppsummeres slik:

  • Ledelsen svarer ikke på brev eller henvendelser. Forslag til forbedringer på arbeidsplassen blir ignorert.
  • Antall ufaglærte ansatte er så høyt at verneombudet krevde at to avdelinger i fengselet måtte stenges. Ledelsen svarer med å bruke enda flere ufaglærte.
  • Det har utviklet seg en ukultur ved ansettelser. Ledelsen favoriserer ja-mennesker og nikkedukker.
  • Ledelsen tåler ikke motstand. Kritikere blir frosset ut, fratatt arbeidsoppgaver, eller utsatt for sterkt press.

Ved én anledning reagerte NFF så sterkt på regiondirektør Våges behandling av en ansatt, at forbundslederen skrev til Justisdepartementet og ba om en arbeidsmiljøundersøkelse.

– Frykter represalier

Bakgrunnen var et notat fra en tillitsvalgt som hadde deltatt på et møte mellom Våge og den ansatte.

Den tillitsvalgte opplevde at «regiondirektøren nærmest hadde mobbet den ansatte. Hun opplevde møtet som et møte med overmakten og ikke som et møte mellom likeverdige parter».

Forbundslederen skriver deretter:

«Forbundet er videre kjent med at både tillitsvalgte og andre ansatte har vært utsatt for tilsvarende oppførsel fra regiondirektør Våge, noe som gjør saken enda mer alvorlig. Som eksempel har forbundet fått tilbakemelding om at medlemmer ikke ønsker å ha tillitsverv i region vest på grunn av regiondirektørens væremåte overfor tillitsvalgte».

– Ledelsen er veldig opptatt av de innsatte, men glemmer at de har ansatte som er avhengige av å trives for å gjøre en god jobb. Jeg har erfart at mange ikke tør ta opp problemer, fordi de er redde for hvilke konsekvenser det vil få. De frykter represalier, sier Foss.

Arbeidstilsynet koblet inn

Brevet fra NFF ble sendt i oktober 2006. I januar 2008 hadde forbundet ennå ikke fått svar, og sendte et purrebrev. Der ble det henvist til et møte Våge hadde hatt i Hustad fengsel i Møre og Romsdal noen måneder tidligere.

«Forbundet har fått tilbakemeldinger om at flere ansatte reagerte på direktørens møteform. I møtet sa han bl.a. at han hadde fullmakt til å legge ned Hustad fengsel hvis arbeidsmiljøet ikke ble bedre», heter det i brevet.

Da NFF noen uker senere fikk svar fra Kriminalomsorgens sentrale forvaltning, ble forbundet bedt om å løse konfliktene på regionalt nivå.

BT er kjent med at regionledelsen har en helt annen oppfatning av innholdet i brevene.

Arbeidstilsynet var i oktober i fjor på tilsynsbesøk i Bergen fengsel. I rapporten, som nå er ferdig, heter det at trakassering og konflikter i Bergen fengsel ikke er blitt grepet fatt i og løst, og at konflikter derfor har eskalert.

Under tilsynsbesøket ga direktør Ketil Evjen uttrykk for at det fantes faglige uenigheter, men at han ikke kjente til at det har utviklet seg konflikter til nå.

Rapporten nevner også at avvik ikke blir rapportert.

– Vi har et veldig godt rapporteringssystem når det gjelder innsatte. Der blir meldinger loggført og fulgt opp. Men det finnes ikke noen kultur for å melde fra om problemer som gjelder ansatte, sier regiontillitsvalgt Frode Trefall.

Vil svare senere

Regiondirektør Per Sigurd Våge i Kriminalomsorgen region vest sier han ønsker å svare på kritikken senere.

– De fremsatte utsagn, og brev av eldre dato, er umulig for meg å kommentere der jeg befinner meg privat sent fredag ettermiddag. Det blir ikke rett av meg å kommentere dem siden jeg er ute av stand til å finne dokumentasjon der jeg er nå.

Diskutèr saken her:

STORE PROBLEMER: - Vi har flere store problemer i fengselet, sier tillitsvalgte i Bergen fengsel, Gjert Tore Gjertsen (til v.) og Ronny Sleire.
Odd Nerbø