Den 22 år gamle mannen bestillte det illegale bakverket i posten ved to høve, men vart avslørt i tollen.

I straffskjerpande lei viser Fjordane tingrett til at smuglinga skjedde ved to høve, og at den sikta dermed har vist fast vilje til å bryte lova.

I formildande lei peikar retten på at mannen har erkjent forholdet, og at han ikkje tidlegare er straffedømt.

Straffa er i samsvar med politiets påstand.