Den andre politibetjenten fikk samme behandling da han prøvde å dra 19-åringen bort fra sin kollega.

Etterpå henvendte han seg til de øvrige festdeltakerne og sa: "Kom igjen, vi tar dem. Vi er flere enn dem".

Bergen tingrett mener at vold mot politi er en så alvorlig forbrytelse at 19-åringen må straffes med ubetinget fengsel, selv om han er tidligere ustraffet.

Retten mener 21 dager bak murene er en passende straff.