Det var på valgkvelden tiende september i fjor at Audien braste gjennom tunnelen.

Bilen passerte to radarbokser i 80-sonen i Bømlafjordtunnelen. Den første målte farten til 205 kilometer i timen, den andre registrerte en fart på 135 km/t.

Sunnhordland tingrett omtaler råkjøringen som en «sjeldent graverende fartsoverskridelse».

Dommerne legger vekt på det alvorlige farepotensialet ved en ulykke i tunnel fordi en eventuell bilbrann «lett kan utvikle seg til en katastrofe».

Tunneler kan i slike tilfeller være rene dødsfeller, står det i dommen.

Retten tror ikke på tiltaltes forklaringer om forholdet og mener det er bevist «utover enhver rimelig og fornuftig tvil» at den 23 år gamle svensken satt bak rattet da bildet ble tatt.

Han er dømt til 60 dagers ubetinget fengsel og mister retten til å kjøre bil i Norge i 38 måneder.

POLITIETS ATK-SENTER