Mannen blånektet både å gi fra seg personalia og å sette seg inn i politibilen. I stedet fløy det både ukvemsord og store slimete spyttklyser i fleisen på de to lensmannsbetjentene. Mannen truet både med å knuse kjevene deres og å drepe dem, men la også utførlig ut om diverse seksuelle handlinger han ville utsette politimennene for hvis de ikke slapp ham.

Noen dager etter hadde 45-åringen tørket betraktelig opp og kom med en uforbeholden beklagelse til begge politimennene. Det var ikke nok til å få medynk i retten. Nordhordland tingrett mener truslene var så alvorlig at mannen fortjener 21 dager i fengsel. Mannen slipper bot, men punge ut med 2000 kroner i saksomkostninger.