Dommerne fant intet formildende ved verken handlingen eller 20-åringens situasjon etter den svært alvorlige fartsovertredelsen på Radøy i fjor sommer.

Derimot manglet det ikke på straff-skjerpende poenger: 89 km/t over fartsgrensen i 50-sone. Livsfarlig utforkjøring som endte i kollisjon med mur og fjellvegg. Stor fare for dødsulykke dersom det hadde kommet en bil mot eller en fotgjenger hadde blitt truffet. Og ikke minst satte han sin og passasjerens liv og helse i stor fare.

At tiltalte kan ha bruk for førerkort i jobben sin, ble ikke tillagt nok vekt tatt i betraktning 20-åringens handling.

Tiltalte erkjente seg ikke straffskyldig i tiltalen, og forklarte at han hadde kjørt i bare 60-70 km/t. Dette erkjente han også straffskyld for.

Tiltalte forklarte at han hadde punktert på høyre fremhjul. Derfor mistet han kontroll over bilen. Han avviste også at de lange bremsesporene var fra hans 220 hestekrefters bil.

Retten la imidlertid mer vekt på vitner og sakkyndige fra Statens vegvesen. Ut fra lengden på bremsesporene beregnet den sakkyndige farten til ca. 139 km/t da bilen begynte nedbremsingen.