Den intense nabokrangelen startet i 2002, like etter at familien som er fornærmet part i den siste rettssaken flyttet inn i huset sitt på Fana.

Som i mange krangler var det et gjerde på grensen mellom eiendommene som utløste uenigheten. Etter det har beboerne i de to nabohusene ikke hatt mye til overs for hverandre.

Nabokrangelen har til nå resultert i over 100 politiutrykninger og en rekke anmeldelser for skadeverk og sjikanerende forhold.

Den 55 år gamle mannen som denne gangen sto som tiltalt part i retten, er registrert som mistenkt for 58 forhold, og som fornærmet i 66.

Burde gått i konfliktrådet

— Denne saken burde vært løst i konfliktrådet. Det er helt klart brukt uforholdsmessig mye ressurser på denne nabokonflikten, både i rene utrykninger og i etterforskning, sa lensmann i Fana, Norvald Visnes til bt.no i forrige uke.

Bergen tingrett påpeker også at konflikten mellom naboene har påført det offentlige betydelig arbeid og omkostninger. Dommerne understreker at det ikke virker som om 55-åringen har innsett at han også har medvirket til å holde krangelen i live. Det er en av grunnene til at 55-åringen har fått ubetinget fengsel i 30 av 120 dager han er dømt til. Resten av straffen er gjort betinget.

– Han synes å legge all skyld på den annen part. For å få tiltalte til å innse alvoret i saken, finner retten det riktig å avsi en dom hvor en del av straffen må sones i fengsel, skriver tingrettsdommer Åge Fred Pedersen.

Voldsutøvelse

Sønnen i nabohuset, som denne gangen var fornærmet part, ble tidligere i år dømt for å ha løpt etter 55-åringen med en jernstang.

Retten fikk også beskrevet flere andre voldsutøvelser mot 55-åringen.

– Retten stiller seg undrende til at forholdene ikke er blitt ytterligere etterforsket av politiet, heter det i dommen.

Da partene møttes i Bergen tingrett i forrige uke, sto 55-åringen tiltalt for trusler mot sønnen i nabohuset, og for en rekke tilfeller av skremmende eller plagsom opptreden overfor naboene blant annet ved å overvåke eiendommen deres.

Bergen tingrett har nå dømt 55-åringen for trusler, etter at han oppsøkte barnevernet og erklærte at han kom til å kjøre på nabosønnen eller sende hunden sin etter ham dersom gutten oppsøkte ham.

Overvåket naboeiendommen

Han er også funnet skyldig i skremmende eller plagsom opptreden ved å montere overvåkingskameraer som filmet naboeiendommen. I tillegg hadde han montert utelys med sensorer som gjorde at lyset gikk på når noen beveget seg på naboeiendommen.

55-åringen er imidlertid frifunnet for en rekke andre punkter i tiltalen, og retten legger ikke skjul på at den mener begge parter er å klandre i den årelange konflikten.

Blant annet mener retten det ikke var straffbart at mannen inngav en rekke bekymringsmeldinger til barnevernet om naboens sønn.

Ingen erstatning

Heller ikke at mannen leste opp dommen mot nabosønnen høyt i nabolaget anses som hensynsløs atferd. Nabosønnen reagerte nemlig med å gå til angrep på tiltalte, og dermed mener retten opplesingen fremstår som harmløs i forhold til reaksjonen.

Naboene til 55-åringen har krevd erstatning og oppreisning fra mannen. Dette avviser imidlertid retten blankt, og begrunner det med at begge parter har bidratt til å holde konflikten gående.

I tillegg til fengselsstraffen må 55-åringen likevel betale staten 40.000 kroner i saksomkostninger.

Aktor Elisabeth Ryen fikk ikke rettens medhold i alle tiltalepunktene mot en 55 år gammel mann som ligger i en årelang krangel med nabofamilien.
Forsvarer Knut Harald Braathens klient må sone 30 dager i fengsel for trusler og hensynsløs atferd mot nabofamilien. I tillegg kommer 90 dager betinget fengsel.
Heidi Torkildson Ryste