I tillegg har Midhordland tingrett dømt ham til å betale lillesøsteren 50.000 kroner i oppreising.

Halvparten av fengselsstraffen er gjort betinget, med en prøvetid på to år. Dette henger blant annet sammen med at domfelte bare var 16 år gammel da han forgrep seg på søsteren.

Gjennom oppveksten er den flere år yngre søsteren utsatt for jevnlige overgrep fra storebrorens side. Fordi dette skjedde før han fylte 15 år, kan han imidlertid ikke dømmes for forholdene.

Jenten har fått profesjonell hjelp til å bearbeide det hun har gått gjennom, men sliter fortsatt med et vanskelig forhold til gutter.