Den unge kvinnen var kraftig påseilet etter å ha tømt i seg ti halvlitere på et utested. Da hun så sin tidligere kjæresten sammen med en annen kvinne, svartnet det.

21-åringen grep fatt i en glassflaske og kastet den mot det overfylte dansegulvet. Flasken traff en mann i bakhodet, som måtte på legevakten og sy etter smellen.

Bergen tingrett har nå dømt den 21-årige kvinnen til 60 dagers fengsel. Retten finner det skjerpende at flaskekastingen hadde et «betydelig skadepotensial».