Kvinnen fikk seg jobb i et større industriselskap. Problemet var bare at hun hadde et falskt vitnemål fra Norges handelshøyskole (NHH), skriver Aftenposten.no .

Nå er hun dømt til 18 dagers fengsel ved tilståelsesdom i Oslo Tingrett.

Falsk siviløkonomutdannelse Forfalskningen ble avdekket da kvinnens nye arbeidsgiver ringte NHH for å sjekke papirene hennes.

Politiet har tidligere sagt til Bergens Tidende at kvinnen hadde levert en bekreftelse på gjennomført siviløkonomutdannelse — med en snittkarakter på 5,5 - uten å ta seg bryet med å lage en skikkelig kopi av NHHs offisielle brevpapir. Det var detaljer med brevhodet som ikke stemte.

I virkeligheten har kvinnen aldri studert ved handelshøyskolen. Hennes arbeidsforhold ble umiddelbart avsluttet da forfalskningen ble kjent.

Tilsto Kvinnen avga en uforbeholden tilståelse i retten, dette ses på som formildende ved straffeutmålingen. Men det har vært straffskjerpende at kvinnen er tidligere er straffedømt i 2006 for underslag. Den gang ble hun dømt til 30 dagers betinget fengsel og en bot på 10.000 kroner.

Ved straffutmålingen har retten dessuten lagt vekt på det straffbare forholdets karakter og alvorlighetsgrad. I dommen står det at: «allmennpreventive hensyn tilsier en streng reaksjon».

Retten finner det bevist at kvinnen har handlet forsettlig i den hensikt å oppnå ansettelse i selskapet uten aktuell utdanning.

Kvinnen jobber i dag som regnskapsmedarbeider, ifølge Aftenposten.no.

FORFALSKET VITNEMÅL: En kvinne er dømt til 18 dagers fengsel etter at hun brukte et falskt vitnemål fra Norges Handelshøyskole.