Kvinnen mottok overgangsstønad og utvidet barnetrygd, etter å ha blitt skilt i april 2000. I september 2002 giftet hun seg på nytt, men unnlot å fortelle dette til trygdekontoret.

På egenerklæringsskjemaet fra trygdekontoret, krysset kvinnen av for skilt på spørsmålet om sivilstand, til tross for at hun nylig var smidd i hymens lenker. Hun benektet også at hun delte bolig men en annen voksen person. På grunn av de feilaktige opplysningen fikk hun urettmessig utbetalt 84.163 kroner.

I Midhordland tingrett fremhevet kvinnen hensynet til datteren, og ba om å få samfunnsstraff fremfor fengsel. Retten fant imidlertid ingen tungtveiende formildende omstendigheter, og bestemte derfor at hun måtte sone dommen.

I tillegg er hun dømt til å betale tilbake 79.311 kroner av pengene hun urettmessig fikk utbetalt.