Dommen er knusende for de tidligere så betrodde Selmer-sjefene. De har hele tiden nektet straffeskyld. To av dem erkjenner å ha fakturert Selmer for nesten 14 millioner kroner, men hevder at toppledelsen i selskapet hadde gitt sitt samtykke til dette.

Hvis dommen blir stående, må de to som er dømt til tre års fengsel belage seg på å sone en tredjedel av dommen. To av de tre årene er nemlig gjort betinget, med en prøvetid på to år. Den tredje tidligere Selmer-toppen ble dømt til fengsel i to år og fire måneder. Her ble ett år og 6 måneder av straffen gjort betinget.

De tidligere Selmer-sjefene har allerede solgt hus og hytter, og tatt opp gjeld for å betale arbeidsgiveren tilbake. I tillegg har nå Bergen byrett pålagt dem å betale Selmer ytterligere to millioner kroner, pluss selskapets advokatutgifter på 200.000 kroner. Dessuten må alle tre domfelte betale 75.000 hver i saksomkostninger.