Mannen, som var inne i prøvetid etter sin forrige narkodom, hadde også kjøpt både hasj og kokain på østlandet.

I Bergen forhørsrett tilstod 23-åringen alt, og straffen ble satt til fengsel i ett år og to måneder.

Retten unnlot å idømme strengere straff fordi det ikke mistenkes at mannen hadde til hensikt å selge stoffet videre.

23-åringen holdes for tiden formelt varetektsfengslet, men i praksis er han dermed allerede i gang med soningen.