Lørdag 1. januar i fjor, ringte mannen politiets nødnummer ca. 50 ganger. I løpet av litt over en time 7. februar i år, ringte han 14 ganger til 112. Dette er slett ikke de eneste tilfellene hvor mannen har misbrukt nødnumre. I Bergen tingrett ble han dømt for tilfeller hvor han gjentatte ganger hadde ringt nødnumre uten å ha vært i nød.

— Du er kontrollert!

I tillegg ble han dømt for å nedringt en politikvinne. Dersom han ikke fikk svar, la han igjen beskjeder som dette:

"Det er eg som har kommandoen i samfunnet! Ikke gjør noe mot meg! Det er det siste du gjør! Du er rapportert! Jeg vil ha et samarbeid."

"Det tok av dette. Du skal være klar over en ting: Du er kontrollert! Det vil være en person som vil spore alt du gjør på Bergen politikammer. Du må gjerne menge deg med russermafiaen der borte! Jeg kan få deg vekk fra politiet! XX (politikvinnen, red.anm.) er ikke klassifisert! Jeg er klassifisert!"

Kontaktforbud

Mannen fikk 27. mai 2006 et besøks- og kontaktforbud i forhold til politikvinnen, uten at han tok hensyn til det. De truende oppringningene varte fra januar til slutten av september 2006.

Retten fant ingen formildende omstendigheter for 49-åringen, og dømte ham til fem måneders fengsel, hvorav 90 dager er betinget. I tillegg fikk han inndratt en rekke telefoner og to sim-kort. Han må også betale 10.000 kroner i saksomkostninger.

- Blokkerte livsviktige nummer

«Retten bemerker at tiltaltes atferd medfører at potensielt livsviktige telefonnumre i praksis kan bli blokkert i perioder.»

Det var derfor uaktuelt å la mannen slippe unna med bot.

«Både allmennpreventive og individualpreventive hensyn tilsier en streng straff i saken.»