Trafikkulykken skjedde 27. januar i fjor ved Mundalsbergtunnelen i Lindås. Den 25 år gamle yrkessjåføren var på vei hjem fra Høyanger med to passasjerer i bilen. Veibanen var våt og mannen hadde en offensiv kjørestil.

Inne i tunnelen kolliderte 25-åringen med en stasjonsvogn mens han var i ferd med å gjøre en forbikjøring. Dette skjedde så fort at ingen av bilene klarte å bremse tilstrekkelig opp.

Føreren av stasjonsvognen fikk omfattende bruddskader og er i dag 100 prosent sykemeldt etter ulykken. Konen ble lettere skadet. Det samme ble passasjerene i bilen til tiltalte.

Ifølge dommen fra Nordhordland tingrett var årsaken til ulykken at 25-åringen feilvurderte situasjonen. Han hadde ikke sikt til å gjøre noen forsvarlig forbikjøring i tunnelen.

I tillegg til fengselsstraffen mister førerkortet i to år. Han må også betale erstatning til to av de skadde på til sammen 60.000 kroner.