Da foreldrene søkte om forsikring for gutten sin i et av de større og velrenommerte forsikringsselskapene, oppga de rutinemessig at han var henvist til PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste) for utredning.

Forsikringsselskapet krevde mer dokumentasjon og fikk oversendt den pedagogiske rapporten fra barnehagen.

— Det gikk en tid, men så fikk vi melding om at sønnen vår ikke fikk forsikring. Begrunnelsen var at de hadde funnet de to ordene «uro» og «konsentrasjonsvansker» i rapporten, sier faren til BT.

Foreldrene fikk ikke noen nærmere begrunnelse ut over det.

Reagerte med vantro

— Jeg reagerte med vantro. I den samme rapporten går det frem at det handler om en godt fungerende gutt, og at problemene er marginale. Han er en aktiv gutt som aldri har hatt noen diagnoser på noe som helst. Litt av poenget med å ta kontakt med PPT, var rett og slett å forberede ham til skolehverdagen, sier faren. PPTs utredning konkluderte også med at de ikke anbefaler videre tiltak fra deres side.

Problemer med søvnen

Gutten har hatt en del problemer med søvnen. Han har snorket og trolig hatt dårlig søvnkvalitet av den grunn. Foreldrene tror at det kan forklare en del av uroen. Når han blir veldig sliten, blir han litt oppkavet.

— Vi oppga at han skulle opereres for polypper for å få gjort noe med søvnproblemene. Nå er han operert og mye bedre.

«Svarteliste»

Familien kan ikke forstå at et forsikringsselskap kan avslå forsikring på et så tynt grunnlag.

— Avslaget kom selv om vi altså opplyste at gutten var henvist til operasjon som trolig vil løse problemene hans langt på vei, noe som også viste seg å være tilfelle, sier faren.

Problemet er at dette går inn i et register hvor også andre forsikringsselskaper kan lese at akkurat denne gutten er nektet forsikring.

— Det generelle problemet er at når slikt skjer, kan foreldre bli mer forbeholdne med å ta kontakt med PPT hvis barnet har problemer. De kan jo risikere at barnet ikke får forsikring for de minste ting, understreker faren.

Krever lovendring

— Selv vil jeg bli mer forsiktig med å oppsøke lege hvis jeg havner i en livkrise eller får psykiske problemer, på grunn av slike konsekvenser som dette. Derfor mener jeg at man bør få til en lovendring som kan begrense forsikringsselskapenes adgang til å kreve opplysninger. Det er min begrunnelse for å gå videre med saken. Her må man få til en begrensning. Ikke bare med hensyn til min sønn, men med tanke på andre barn, sier femåringens far.