Solbakken asylmottak like utenfor Florø sentrum er det eneste i landet som er øremerket for barn under fjorten år. I nøyaktig et års tid har det drevet slik, etter initiativ fra tidligere kommunalminister Sylvia Brustad.

Behovet for et spesialmottak for mindreårige asylsøkere bør ingen være i tvil om. Akkurat nå bor sytten barn fra flere land på Solbakken. Det har kapasitet til tyve.

Felles for de sytten er at de kom til Norge alene, uten å ha verken søsken eller foreldre å støtte seg til.

Enig med statsråden

— Jeg er helt enig med barne- og familieministeren som mener at det er uholdbart å plassere dem på asylmottak, sier Kåre Antonsen til Bergens Tidende. Han er mottaksleder for Solbakken.

— Det er ekstra krevende å ta seg av barn som er kommet til Norge på denne måten. Derfor teller personalet i alt 23 personer fra flere land som har til oppgave å gjøre hverdagen lettest mulig for de unge asylsøkerne her, sier Antonsen.

Han understreker at målet er å skaffe plass hos fosterforeldre så snart råd er, og helst i nærheten av andre slektninger. Men det er en vanskelig og av og til møysommelig prosess å finne en egnet familie. Derfor blir barna værende på Solbakken fra tre måneder til et års tid før de blir plassert hos en familie.

11 barn under 14 år

Ferske tall fra Utlendingsdirektoratet viser at 291 personer under 18 år og uten pårørende rundt seg bodde på norske asylmottak per 30. november.

11 av disse var i alderen 5-13 år.

— Det er positivt å høre at statsråd Laila Dåvøy involverer seg slik i dette problemet, sier regiondirektør Atle Berge i en kommentar til Bergens Tidende.

Berge, som er direktør for Region Vest i Utlendingsdirektoratet, har ingen problemer med å innse at barn blir værende for lenge i asylmottak.

— Et opphold på én til to måneder kan nok gå an, men når ventetiden blir både ett og to år er det atskillig verre, mener han.

Region Vest omfatter Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. For tiden bor det ca. 2.400 asylsøkere i 20 mottak i disse tre fylkene.

SPESIALMOTTAK: Solbakken asylmottak i Florø ble fra 1. januar 2001 spesialmottak for asylsøkende barn under fjorten år og uten pårørende rundt seg. Dette bildet ble tatt før mottaket spesialiserte seg på mindreårige.
ARKIVFOTO: ODDLEIV APNESETH