GUNNAR WIEDERSTRØM

  • E16 Indre Arna – Vågsbotn (8,1 km) * E39 Hylkje – Tellevik (2,8 km) * Rv. 540 Sælen – Sandeiet (1,7 km) * Rv. 555 Storavatnet – Sotra bru (1,2 km) * Rv. 555 Sotra bru vest – Kolltveit (3,9 km)

I alt har vegdirektoratet prioritert 80 kilomter i hele landet. Prisen blir nesten 600 millioner kroner. Årsaken til dette er at veiene som får rekkverk må utvides slik at det er mulig å passere biler, blant annet ved trafikkulykker.

Selve gjerdet i seg selv koster ikke mer enn 1000 kroner per meter.

— Det er kommet inn en oversikt fra Statens vegvesens regioner med mer enn 500 km som er aktuell å vurdere med midtrekkverk. Når vi gikk gjennom dette materialet så vi fort at kostnadene lå meget høyt på mange av strekningene, sier Finn Harald Amundsen, leder for trafikksikkerhetsseksjonen i Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Strekningene er vurdert ut fra at det er registrert mange møteulykker og at utbedringskostnaden ikke er for høy.

Ved for store kostnader vil det være fornuftig å vurdere om andre tiltak kan være mer aktuelle. Vegdirektoratet har nå bedt regionene om å vurdere forslagene.