Kommunens legionella-jegere kom i dag på inspeksjon til en av landets største næringsmiddelprodusenter, Toro-fabrikken i Arna.

Bedriften er en av mange som først nylig meldte inn at de har kjøletårn — selv om de skulle gjort det for fem måneder siden.

- Vasket en gang i året

Erik Rasmussen er teknisk sjef i Toro. Han forteller at fabrikken anskaffet seg kjøletårnet i 2002, for å spare både strøm og vann i forhold til tidligere kjølesystemer.

— Dette har vi vasket én gang i året, og tatt prøver av én eller to ganger i året, sier han.

I en forskrift som kom for et drøyt år siden, er kravet at det rengjøres hver sjette måned og at det skal tas månedlige prøver.

— Vi forholder oss vanligvis til Statens forurensningstilsyn og pålegg derfra. Når forskriftene har kommer annet steds fra, har vi ikke fått det med oss. Vi kunne kanskje fått noe skriftlig om de nye kravene, sier Rasmussen.

- Farlig

Toro-fabrikken slapp gjennom nåløyet med god margin i ettermiddag.

Men norske kommuner er likevel langt unna å ha kontroll over potensielt legionella-spredende kjøletårn. De tjue tårnene man nå vet om i Bergen, var så sent som i april ukjente for kommunen - som selv måtte starte registrering.

Ansvaret er imidlertid krystallklart, mener helsemyndighetene.

— Helseministeren sier at det er den som eier et kjøletårn som har ansvaret. På samme måte som det er bileieren som er ansvarlig for at en bil ikke har bremser, sier Ingvar Tveit, leder i helsevernetaten i Bergen.

I tillegg til Toros kjøletårn, har fire andre tårneiere i og rundt Bergen meldt seg: I Arna, i Fjell og på Osterøy.

Ingvar Tveit bekrefter at dette kan være potensielle smittekilder.

— De kan være farlige, ja. Vi kommer til å følge opp med et besøk så raskt som mulig.

GODKJENT: Helsevernetaten undersøker kjøetårnet hos Toro fabrikker. <br/>FOTO: ØRJAN DEISZ