Fem personer, fire av dem i tenårene og én i40-årene, ble tatt til sjekk på Haugesund sykehus etter krasjen i 21-tidentirsdag.

— Kan ha sovnet

— Bilen sto i fjellveggen like ved E39, sieroperasjonsleder Oddvar Olsen i Haugalandog Sunnhordland politidistrikt.

Ulykken ble meldt til politiet fra AMKklokken 21.23 og skjedde ved Liareid i Sveio.

Ifølge politiets logg antydet den 18 årgamle føreren at han kan ha sovnet bak rattet.

Uviss tilstand

Sent tirsdag kveld kan ikke politiet si noe omtilstanden til de fem.

— Det er helsevesenets oppgave. Men med allemulige forbehold kan jeg si at vårt inntrykk foreløpig er at det ikke er snakkom alvorlige skader, sier operasjonsleder Olsen.

Krasjenskal ikke ha ført til trafikale problemer på stedet. Politiet sier også at detikke er mistanke om ruspåvirket kjøring.