Studiestedene foreslås avviklet eller flyttet til andre, etablerte studiesteder.

  • Høgskolen i Sogn og Fjordane: Studiestedet Førde foreslås vurdert nedlagt. Studiestedet har omkring 600 studenter, lav produktivitet og svak søkning. Studiestedet Førde tilbyr i hovedsak sykepleierutdanning og ingeniørutdanning.
  • Høgskolen i Telemark: Studiestedet Rauland foreslås flyttet til studiestedet Bø. Rauland underviser i folkekultur og har omlag 100 studenter.

**Les også:

Landselsuniversiteteter vil møte motstand**

  • Høgskolen i Nesna i Nordland: Har problemer med å rekruttere studenter. Bør vurderes om studietilbudet kan knytts til en annen institusjon.
  • Høgskolen i Hedmark : Studiestedet Renas status som eget studiested bør vurderes. Studiestedet har få studenter og avstanden til Elverum, som har nesten 1.500 studenter, er bare 35 kiliometer.
  • Høgskolen i Nord-Trøndelag: Ett av fire studiesteder (trolig Steinkjer) bør vurderes, blant annet på grunn av svak søking.
FORESLÅS NEDLAGT: Studiestedet Førde i Høgskolen Sogn og Fjordane.
Høgskulen i Sogn og Fjordane