Torsdag vil formannskapet i Kvinnherad få en utredning på bordet fra skolestrukturutvalget. Kvinnherad har i dag 20 skoler. Nå kan fem av dem være i faresonen:

  • Matre skule
  • Bringedalsbygda skule
  • Omvikdalen skule
  • Skarveland skule
  • Ølve skuleI tillegg kan elever fra 5.–7. trinn på Trå skule på Varaldsøy måtte reise med fergen over til Hatlestrand skule på Gjermundshamn. Også 5.-7. trinnet ved Mauranger skole kan i fremtiden måtte reise til Rosendal eller Odda. Og elevene ved Øyatun ungdomsskole på Halsnøy kan måtte belage seg på skoleskyss gjennom den undersjøiske Halsnøytunnelen og frem til ungdomsskolen på Husnes.

Nedgang i elevtallet

Utredningen blir først offentlig i formannskapet torsdag, men ifølge Otto Benjaminson, gruppeleder i KrF og medlem av skolestrukturutvalget, er det ingen hemmelighet hvilke skoler dette gjelder.

— Vi har en utfordring i Kvinnherad. Setter du deg i bilen og kjører fra Skarveland til Rosendal tar det 40 minutter og du passerer åtte skoler på veien, sier Benjaminson.

Selv er han for skolenedlegging, men understreker at utvalget er delt i synet på dette.

— Vi kommer til å legge frem en innstilling med flere opsjoner. Så blir det opp til politikerne å vurdere om de vil gå videre og sende saken ut på høring eller legge utredningen i en skuff.

Kvinnherad kommune vil få en nedgang i elevtallet på mer enn 230 elever mot 2015. Det betyr mindre statsstøtte. Etterslepet på vedlikehold er på over 200 millioner kroner, ifølge Benjaminson.

- Nifs situasjon

  • Dette er bakteppet. Jeg har i flere år sett nødvendigheten av å endre skolestrukturen for å få mer ut av pengene.

— Hva vil du si til de foreldre som nå kjemper for sine nærskoler?

— Det er ikke vanskelig å forstå engasjementet, men det er en tydelig forskjell på dem som bare kjemper for sin skole og oss politikere som kjemper for prioritering av midler til alle områder. Se bare hvilke medieoppslag vi har hatt om eldreomsorgen på Husnestunet de siste dagene, slutter Benjaminson.

Høsten 2008 meldte Statistisk sentralbyrå (SSB) at tallet på grunnskoler ble redusert med 220 over en tiårsperiode. Bare i Hordaland er det lagt ned 19 skoler siden 2002 til 2008. Ifølge SSB er det småskolene med under 100 elever som rammes først.

— Det er i ferd med å bli en nifs situasjon. Det foregår en diskriminering av folk i distriktene. Vi er ganske oppbrakt over at stadig flere barn får lengre og lengre vei til skolen, sier Torodd Fagerheim, rådgiver i Landslaget for nærmiljøskolen.

Bør skoler legges ned i Kvinnherad? Si din mening i feltet under!