Det kommer frem av kommunens forslag til investeringsprogram frem til 2011. Egentlig skulle en liste på over 20 større og mindre bygg være ferdigstilte i 2010.

Blant prosjektene på denne listen blir utvidelsen av Garnes ungdomsskole forsinket, og får ikke oppstart før i 2010. For flerbrukshallen ved Bønes skole er det ikke budsjettert penger før i 2011, ved den på Skjold blir det en forsiktig oppstart i 2010.

Byggingen av ny ungdomsskole på Tunesflaten blir forsinket, det samme blir rehabiliteringen av Ulsmåg skole.

— Byggemarkedet er sprengt. Dermed blir det tidsforskyvninger, sier oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit (V).