Brannen startet i leiligheten til kvinnen som får behandling på Haukeland universitetssykehus.

Fire andre er kjørt til legevakten med røyk— og sjokkskader.

Politiet hadde ikke oversikt over hvor mange som er evakuert ut av blokken da BT snakket med dem. Det er 16 leiligeheter i lavblokken. Tre av dem er fullstendig utbrent, og flere andre har fått røyk- og vannskader, hele blokken er uboelig.

Politi- og brannmenn måtte trekke seg tilbake fra bygningen etter de hadde hørt eksplosjoner fra den. Det viste seg å være ammunisjon som lå i leiligheten under den som begynte å brenne.

UTBRENT: Det er 16 leiligeheter i lavblokken. Tre av dem er fullstendig utbrent.<P/>FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN