Politiet ble varslet av den akuttmedisinske kommandosentralen (AMK) kl. 12.34 Da hadde ambulansefolkene allerede tatt seg av tre overdosetilfeller i området Nygårdsparken-Parkveien.

— Vi ble bedt om å rykke ut. Mens våre folk var på stedet, kom det melding om ytterligere to overdosetilfeller i det samme området, sier operasjonsleder Bernt Alnæs i Hordaland politidistrikt.

Alle personene var mellom 20 og 35 år. Motgiften brannvesenets utrykningspersonell ga dem, førte til at alle etter hvert kviknet til igjen.

Alle overdosetilfellene skapte, naturlig nok, uro og bekymring i narkomiljøet i Nygårdsparken.

— Jeg kan ikke huske at vi har hatt så mange overdosetilfeller i løpet av så kort tid, sier operasjonsleder Alnæs.

Etterrettnings- og narkotikaavsnittet i Hordaland politidistrikt prøver nå å finne forklaringen på alle overdosetilfellene.

— I slike saker pleier rusmisbrukerne å være samarbeidsvillige. De er like opptatt i å komme til bunns i dette som vi er, sier operasjonsleder Alnæs.

Foreløpig kjenner ikke politiet til hvorfor så mange narkomane gikk i bakken samtidig.

— Det kan jo tenkes at det er urent eller for sterkt stoff i omløp, antyder Alnæs.

— Kommer stoffet fra samme kilde?

— Ikke som jeg kjenner til. Men dette er noe som etterforskes, sier han.