De fem skolene er Aurdalslia, Riple, Skeie, Trengereid oppveksttun og Ytre Arna. I løpet av ti år trenger de fem skolene å rustes opp for totalt 128 millioner kroner.

Fungerende skolebyråd Ragnhild Stolt-Nielsen (H) sier konklusjonene i denne bunken med tilstandsrapporter er som ventet.

— Vi vet at det er arbeid som må gjøres ved disse skolene, både på lang og kort sikt. Her er det ikke store overraskelser, sier Stolt-Nielsen.

Alle skal sjekkes

Arbeidstilsynet har pålagt Bergen kommune å utarbeide tilstandsrapporter for samtlige 89 bergensskoler.

Rapportene er skrevet av eksterne konsulenter for kommunen. Konklusjonene for de antatt 11 dårligste skolene kom først. Ytterligere 11 rapporter var klare før jul. I fase tre skal 14 skoler sjekkes. Konklusjonene for fem av disse er lagt frem i dag.

Handlingsplan

På bakgrunn av det som kommer frem i rapportene, vil byrådet i løpet av året legge frem en handlingsplan for hva som skal gjøres for den enkelte skole.

Her er stikkord for de fem skolene. Sammendrag av rapportene kan leses på kommunens nettsider.

  • Aurdalslia skole har jevnt over god stand, men der er foreslått strakstiltak til 1,2 millioner kroner. I løpet av ti år er det foreslått å ruste skolen opp for 28 millioner kroner.
  • For Ytre Arna skule er det forelsått strakstiltak til 400.000 kroner. I løpet av ti år er det foreslått å bruke 61 millioner på skolen, som er plaget med dårlig luft, fukt i sokkeletasje og kjeller, samt tendenser til soppvekst i garderoben til svømmehallen.
  • For Riple skole er det foreslått å bruke 230.000 kroner straks. I løpet av ti år er det foreslått utbedring til 4,9 millioner kroner. Skolen er plaget av innvending støy, og i kjelleren er det mistanke om bygg.
  • Skeie skole trenger utbedring for 20.000 kroner straks, sier rapporten. I løpet av de neste ti årene er det foreslått brukt 24,6 millioner. Kommunen har tidligere satt av 35,5 millioner kroner til et nytt tilbygg.
  • For Trengereid oppvesttun er det foreslått å bruke 380.000 kroner straks og ni millioner kroner de neste til årene.