I 2007-budsjettet har byrådet lagt inn fem millioner kroner til opprusting av lekeapparater. Pengene skal gå til kommunale og private barnehager, forteller kommunaldirektør Anne-Marit Presterud.

Hun sier investeringen kommer etter at kommunen har sjekket hvordan det står til med apparatene.

— Vi har vært en runde og også fått inn meldinger om at en del må skiftes ut. Vi har i tillegg delt ut noen midler i høst, både til private og kommunale barnehager, fordi vi har sett at dette har vært nødvendig, sier hun.

Ofret av pengemangel

I de kommunale barneparkene og lekeplassene har det derimot forsvunnet en rekke lekeapparater, på grunn av pengemangel.

— Det kom nye forskrifter på 1990-tallet for lekeutstyr. I den forbindelse brukte Bergen kommune 5-6 millioner ekstra for å oppgradere. Men tiden går, og det har vært fornyet lite de siste årene på grunn av dårlig økonomi, sier kontorsjef Rune Hesjedal ved Grønn etat.

Hesjedal sier de fører jevnlig kontroll med for å sikre at lekeapparatene er i tråd med forskriftene, og de som ikke lenger holder godkjent standard blir fjernet.

— Vi begynte med kontrollsystemet på slutten av 1990-tallet. Vi har ikke endret rutinene etter ulykken i Ytrebygda i mars. Denne ulykken skjedde ikke i en kommunal, men i en privat barnepark, sier Hesjedal.

Ingen kontroll

Mens kontrollen med kommunene er styrket, er det fremdeles ingen som kontrollerer lekeapparater i private barneparker.

Etter ulykken på den private barneparken i Ytrebygda ble det klart at det ikke finnes noen offentlig kontroll av lekeapparater i private barneparker.

Og slik er det fortsatt, forteller informasjonsrådgiver Rune Kjøs i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

— Ansvaret ligger hos eieren av lekeplassen, sier han.

Det er den såkalte internkontrollforskriften som gir ansvaret for at apparatene følger forskriftene til eieren av lekeutstyret.

Kjøs sier det de har gjort etter ulykken i Ytrebygda og flere liknende hendelser, er å styrke tilsynet med kommunene. Det vil si at de kontrollerer at kommunene selv har gode systemer for å kontrollere lekeplassene.