I første halvår i år reiste vel 2,35 millioner passasjerer til og fra Flesland. Det er en trafikkøkning på 7,2 prosent. Fortsetter veksten på samme nivå ut året, vil Flesland få over 300.000 flere reisende i 2007 enn i fjor.

De seks første månedene i år hadde Flesland nesten 1,6 millioner innenrikspassasjerer, mens over 566.000 passasjerer reiste mellom Bergen og utlandet. Det er økninger på henholdsvis 7,9 og 9,5 prosent sammenlignet med første halvår i fjor. Offshoretrafikken med helikoptre sto for ca 116.000 reisende til og fra olje— og gassinstallasjonene i Nordsjøen.

— Vi er overrasket over at trafikkøkningen fortsetter på dette nivået. Økningen er større enn vi hadde våget å håpe. Og det ser ut til å fortsette. I alle fall blir juli en knallmåned. Og det er slett ikke bare bergensere og andre vestlendinger som flyr mer. Også trafikken inn til Bergen fra utlandet er i pen vekst, sier lufthavnsjef Aksnes.

Han regner med at trafikkveksten kommer til å fortsette, men neppe i samme tempo som i fjor og i år.

— Er det mulig at Flesland i år for aller første gang passerer fem millioner passasjerer på et år?

— Nei, dette er neppe realistisk i år. Men neste år ser jeg ikke bort fra at vi for første gang ser femtallet først i passasjerstatistikken, sier Aksnes.